QUALITY MANAGEMENT CERTIFICATION este Organism de Certificare independent, cu capital integrat privat, ce desfasoara activitati in domeniul evaluarii si certificarii sistemelor de management, fiind acreditat de catre British Quality Assurance (BRAQ) organism de acreditare si certificare din Marea Britanie(UK)

AUDITORI ACREDITATI INTERNATIONAL

Echipa de auditori care elaboreaza auditurile de certificare pentru Q.M.C este formata din specialisti in domeniu, acreditati international (IRCA) si care au efectuat stagii de pregatire tehnica si teoretica in cadrul unor organisme de certificare internationale precum Lloyd's RegisterTUV Rheinland, dar si in cadrul organismelor nationale cum ar fi ASRO.

AUDITURI DE CERTIFICARE CONFORM NORMELOR DE CERTIFICARE NATIONALE SI INTERNATIONALE

Impartialitatea Q.M.C este asigurata prin Comitetul pentru Asigurarea Impartialitatii, constituit pentru acest scop.

Obiectivitatea organismului este asigurata prin exigenta auditorilor organismului si prin aprobarea propunerilor referitoare la certificare formulate de echipele de audit si a observatiilor Comitetelor Tehnice de catre Comisia de Certificare.

Politica Q.M.C este de a promova conceptul "managementul calitatii/de mediu/SSO" in randul furnizorilor de produse/servicii care solicita certificarea conformitatii sistemelor de management.

Pentru transpunerea in practica a acestei politici Q.M.C are in vedere urmatoarele obiective:

 • Cunoasterea si respectarea reglementarilor nationale si internationale in domeniile solicitate pentru acreditare;
 • Realizarea certificarii sistemelor de management al calitatii/de mediu/al sanatatii si securitatii ocupationale (SSO) in conformitate cu cerintele prevazute in standardul SR EN ISO/CEI 17021 :2007, intr-o maniera care sa ii confere credibilitate pe plan national si international;
 • abordarea in cadrul proceselor de certificare a sistemelor de management a cerintelor esentiale privind securitatea si sanatatea utilizatorilor si consumatorilor pentru domeniul reglementat;
 • abordarea impartiala a certificarii conformitatii, numai pe baza dovezilor obiective care sa demonstreze competenta furnizorilor de a aplica si conduce un sistem al calitatii adecvat si conform cu documentul de referinta declarat;
 • asigurarea accesului nediscriminatoriu si neconditionat al furnizorilor la serviciile de certificare a sistemelor de management oferite de Q.M.C;
 • respectarea obligatiilor si termenelor stabilite in contracte si asigurarea raspunsului prompt la solicitarile clientilor de certificare;
 • angajarea de personal suficient care sa aiba studiile, instruirea, cunostintele tehnice si experienta necesara pentru exercitarea activitatii de certificare pentru domeniile acreditate, supus perfectionarii permanente;
 • rezolvarea reclamatiilor si apelurilor, de la solicitanti (furnizori) sau alte parti implicate in procesul de certificare, in mod transparent si documentat conform procedurilor organismului;
 • analiza periodica efectuata de management pentru a se asigura de continua adecvanta si eficacitate a politicii in domeniul managementului calitatii/de mediu/al sanatatii si securitatii ocupationale, a obiectivelor aferente, precum si a sistemului de management  propriu Q.M.C;
 • utilizarea nediscriminatorie a sistemului de tarife a Q.M.C;
 • asigurarea confidentialitatii informatiilor obtinute sau create in procesul de certificare la toate nivelurile structurii organismului;
 • suspendarea clientilor certificati in cazul in care sistemul de management al acestora are esecuri repetate si serioase in ceea ce priveste indeplinirea  cerintelor de certificare, inclusiv a cerintelor referitoare la eficacitatea sistemului implementat, nerespectarea frecventei auditurilor de supraveghere/recertificare sau la cererea clientului;
 • retragerea certificatului  sau restrangerea domeniului de certificare   in cazul esecului rezolvarii problemelor care au avut ca rezultat suspendarea;
 • asigurarea, pastrarea inregistrarilor referitoare la clienti pe o perioada de 2 ani de la ultimul contact cu solicitantul sau de la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de conformitate
 • aplicarea, de catre personalul Q.M.C implicat in certificare, a procedurilor si regulilor sistemului de certificare, in cadrul unui sistem de management intern documentat, flexibil si supus permanent analizei in vederea imbunatatirii.

Q.M.C asigura un sistem unitar de auditare, utilizand auditori  care sunt certificati de Asociatia Romana pentru Calitate (OCP-ARC),International Register of Certificated Auditors (IRCA) sau  Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO)

Pentru pastrarea unui nivel inalt al cunostintelor auditorilor, dobandite intr-o perioada indelungata de practica in domeniul tehnic si in derularea procesului de certificare, organismul se preocupa de instruirea si informarea continua a personalului sau.

Lista agentilor economici certificati de Q.M.C se publica periodic pe pagina web a organismului de certificare.